Fånge nekas spelkonsol

En fånge i 30-årsåldern vid anstalten Åby utanför Uppsala nekas ha sin privata spelkonsol på anstalten.

Både anstalten och Kriminalvårdens region mitt har sagt nej till fången, och motiverar det med att data kan lagras på konsolen och att den kan kopplas upp till Internet.

Fången menar i sin tur att säkerhetsriskerna med konsolen i praktiken är väldigt små och vill nu att förvaltningsrätten ska pröva frågan.