Rivningen i kvarteret Gerd kan bli försenad

Det kan bli svårt för Uppsala kommun att börja riva husen i kvarteret Gerd, där den nya konsert- och kongressanläggningen ska byggas, redan i höst. De som hyr lägenheter där har väldigt specifika krav på hur deras ersättningslägenheter ska se ut och de tänker inte ge sig i första taget.

Viola Germain har bott i sin lägenhet i trettio år. Hon och hennes man har en fyra med högt i tak och runt 120 kvadratmeter på Vaksalagatan 27. I det största rummet finns hennes ateljé, där hon skapar kläder till teatrar och musikensembler.

Hon och några av de andra hyresgästerna har besittningsskydd på sina lägenheter. Det innebär att kommunen måste erbjuda dem skäliga alternativ när deras hus ska rivas. Viola Germain tycker inte att det är orimligt att ställa höga krav på ersättningslägenheten - hon flyttade ju till den lägenhet hon har idag för att hon behövde en sådan:

- Utrymmet bör ju vara detsamma. Det viktigaste kravet är  att det är ett hus som inte är äldre än 1920 och det ska inte vara ett lyxrenoverat objekt, det ska vara hanterbart ekonomiskt.

Hon säger också att det är nödvändigt för hennes verksamhet att lägenheten ligger centralt, och hon hoppas att kommunen ska komma med ett bra erbjudande.

Kommunjuristen Alf Karlsson säger att de ska försöka men om möjligheten för hyresgästerna att få något lika stort, centralt och med låg hyra säger han så här:

- Det skulle jag säga vara väldigt, väldigt svårt.

När det handlar om vad som är en rimlig ersättningslägenhet verkar de två parterna stå långt ifrån varandra idag. Om de inte kommer överens så blir det hyresnämnden som avgör. Beslutet där kan överklagas till hovrätten, så det kan ta tid, och om rivningen inte kan börja i höst så riskerar hela konsert- och kongresshusprojektet att försenas.