Kvinna som LO-ordförande i länet

LO:s nya ordförande i Uppsala läns distrikt blir Majlene Ahlgren. Hon är Kommunals ordförande i Enköping. Den nuvarande distriktsstyrelsen består av åtta män från länets kommuner.