Oacceptabelt med så lång väntan på hjälp för handikappade

Det är oacceptabelt att funktionshindrade får vänta flera år på att få kontaktpersoner och ledsagarservice. Det säger Anna-Britta Hedström, socialkonsulent på länsstyrelsen.

Som vi har berättade i morse i Upplandsnytt så väntar många funktionshindrade i Uppsala län på att få det stöd de har rätt till enligt lag. Detta trots upprepade påpekanden från länsstyrelsen.

Vid årsskiftet väntade 167 funktionshindrade på framförallt kontaktpersoner och boende med särskild service, men också på sånt som korttidshemsvistelse, daglig verksamhet och ledsagarservice.

Man kan få vänta i åratal, och det är inte acceptabelt, säger Anna-Britta Hedström, socialkonsulent på länsstyrelsen.

När länsstyrelsen tittade närmare så upptäckte man att mer än hälften av de Uppsalabor som väntade på nån form av stöd, som de har rätt till, väntat i mer än ett halvår.

Kommunerna är tvungna att besluta om stöd enligt Lagen om stöd och service LSS annars blir de dömda till böter i länsrätten. Men bara de har fattat ett beslut så kan de, som i de här fallen, dröja med att verkställa besluten.

Birgitta Fahlgren Sylvén är ansvarig tjänsteman på kommunen och hon håller med om att väntetiderna är alldeles för långa.