Tierp blir inte försökskommun

Tierps kommun kommer inte att bli försökskommun och ta över polisens verksamhet från staten. Det förslår kommunstyrelsen.

Förslaget kommer från den moderate fullmäktigeledamoten Daniel Blomstedt. Enligt honom är kommunen är bättre lämpad för att sköta närpolisverksamhet än staten.

Han menar att polisverksamheten skulle ligga direkt under kommunstyrelsen och fungera ungefär på samma sätt som räddningstjänsten idag.

Men kommunstyrelsen kommer alltså med stor sannolikhet att säga nej till förslaget idag.