Olja från Herakles utanför Åland

Ett stort oljebälte som kan komma från förlisningen av bogserbåten Herakles utanför Gräsö har siktats 15 sjömil söder om Åland.

Det var i helgen som ett 3,5 km långt och 200 m brett oljebälte hittades, berättar Charles Ågren på Östhammars räddningstjänst.

Vad gäller  oljesaneringen utanför Upplandskusten beräknas den vara klar inom två veckor.

Saneringen på Garpen avslutades igår och nu finns det sporadiskt med olja och vrakdelar på fem-sex öar i skärgården.

När saneringsarbetet är över kommer räddningstjänsten att rekognosera ett par gånger i veckan tills faran anses vara över.

Det var i början av mars som pråmen Herakles sjönk utanför Gräsö och 70 ton tjockolja läckte ut i vattnet.