Försämrad kvalitet på handikappboenden

Det finns idag tendenser till att kommunerna försämrar kvalitén på de boenden där funktionshundrade med rätt till särskild service kan bo.

Birgitta Anér ser sej tvungen att tacka nej till ett boende med särskild service till hennes autistiske son, eftersom han där inte skulle fått den ro och kontinuitet han behöver.

På det boende hennes son skulle få plats ska det finnas plats för sex personer plus personal och det är, enligt Birgitta Anér, alldeles för många.

Anna-Britta Hedström, socialkonsulent på Länsstyrelsen, säger till Upplandsnytt att det inte är acceptabelt att kvalitén försämras på detta sätt.