Uppsalas landsting på femte plats

Enligt ett nyframtaget vårdkonsumentindex ligger Uppsala läns landsting på femte plats i en rangordning när det gäller att bemöta patienternas behov.

Indexet är gjort av den näringslivsfinansierade lobbyorganisationen Timbro. Och det visar bland annat att inget av landets 21 landsting klarade av att behandla minst 80 procent av patienterna i vårdkön inom tre månader.

I bara vart tredje landsting går det att boka tid hos husläkaren utan att hamna i telefonkö.

Bäst poäng fick Kalmars läns landsting.