Utreder uteslutning

Som en följd av Knutbydramat utreder nu pingströrelsen möjligheten att stoppa friheten för varje församling att kalla sig en pingstförsamling.

Troligen kommer regler att införas som måste vara uppfyllda för att en religiös sammanslutning ska få säga sig vara en pingstförsamling, säger församlingskonsulten och tidigare föreståndaren för Uppsala pingstförsamling Kent Cramnell: [Duration:1:45] Sa Kent Cramnell, församlingskonsult i pingströrelsen. Reporter Mårten Nilsson. (Dom förändringar som nu övervägs handlar om att beträda helt ny mark inom pingströrelsen. Det har varit en närmast helig princip inom rörelsen att det inte ska finnas en centralorganisation, att rörelsen inte ska vara ett samfund, utan att varje församling ska vara helt självständig som ingen så att säga ska ha kontroll över. Det var en ledstjärna då Lewi Pethrus formade pingströrelsen i början av 1900-talet. Och en annan viktig princip har varit att inte ställa krav på att pastorerna ska ha någon formell utbildning. Också det funderar nu pingströrelsen att ändra på. Kent Cramnell, som under 90-talet var föreståndare för Uppsala pingstförsamling och som numera är församlingskonsult inom pingströrelsen säger att det troligen kommer att införas regler för att få kalla sig en pingstförsamling:)