Enköping

Särskoleplacering får kritik

Skolinspektionen kritiserar Enköpings kommun för att inte ha gjort en tillräcklig utredning innan en elev sattes i särskola. Eleven hade tidigare fått godkänt i 13 av 16 ämnen, men placerats i särskola efter att tester gjorts.

Inspektionen tar inte ställning till om eleven bör gå i särskola eller inte, men konstaterar att kommunen inte gjort en tillräcklig utredning eftersom den bland annat inte tagit ställning till om eleven skulle ha kunnat nå grundskolans mål med det stöd eleven hade rätt till där. En ordentlig utredning är enligt Skolinspektionen speciell viktigt eftersom ett beslut om att gå i särskola kan få långtgående konsekvenser för eleven.