Stopp för dubbdäck på Kungsgatan

Om en vecka införs förbudet mot dubbdäck på Kungsgatan. Anledningen är att dubbdäcken river upp farliga partiklar, och Uppsala överskrider gränsen för hur mycket farliga partiklar som får finnas i luften.

– Än så länge finns det inga straff för det och staden bötbeläggs inte. Men i framtiden kommer det bli så, så därför måste man göra olika åtgärder, säger Ann-Britt Ådegren på gatu- och trafikkontoret.