Unikt samarbete i kärnkraftssektorn

Internationellt råder det brist på personal till kärnkraftsindustrin, och det är ett av diskussionsämnena på den internationella kärnkraftskonferans som just nu pågår på Uppsala universitet.

Men Sverige ligger bättre till än många andra länder, tack vare ett unikt samarbete.

– Det är världsunikt. Sverige är det enda land där industrin och inspektionsmyndigheten tillsammans finansierar utbildning och forskning vid universitet, säger Jan Blomgren på Svenskt kärntekniskt centrum.

– Det har varit helt avgörande, och det har gjort att man har kunnat överbrygga den här svåra situationen, vilket lett till att Sverige har den bästa ålderstrukturen när det gäller kärnkraft, säger Jan Blomgren.