Stenkastning mot Lars Vilks-lokal

En sten har kastats in i den lokal på Uppsala universitet där konstnären Lars Vilks ska föreläsa på torsdag nästa vecka. På stenen står ett budskap riktat mot Lars Vilks som polisen inte vill gå in närmare på.

Christer Nordström på Uppsalapolisen säger sig inte vara särskilt förvånad över att en hotsituation har uppstått även den här gången som Lars Vilks ska föreläsa.