Fem brandbilar släckte eld i ströhög

En 600 kvadratmeter stor hög med torrströ självantände i Härkebärga nordost om Enköping strax före lunchtid.

Räddningstjänsten har haft fem bilar på plats och arbetade i fyra timmar med att släcka glödbädden.

Det fanns byggnader i eldens vindriktning men elden kunde stoppas innan den sped sig.