Enköping

Ungdomshem anmält för underbemanning

Enligt en anonym anmälan till Socialstyrelsen råder återkommande underbemanning på ett behandlingshem för unga i Enköping.

Orsaken uppges vara en personalpolitik som lett till sjukskrivningar och att anställda söker sig därifrån.