Postterminaler i Uppsala stängs

Det är nu klart att Posten kommer att lägga ner sina terminaler i Uppsala om tre år. I stället öppnas en ny terminal i Rosersberg utanför Sigtuna. Nära femhundra anställda berörs, men hur många som kommer att få följa med till den nya terminalen är inte klart i nuläget.

Anledningen är att posten satsar på en ny terminalstruktur i Sverige för att effektivisera transporter av brev, paket och övrigt gods.

--För de anställda i Uppsala så kommer det bli så att de kommer få möjlighet att följa med till den här nya terminalen som kommer att ligga i norra storstockholm så den första processen det är väl att de anställda ska bestämma sig för om man vill följa med eller inte, säger Andreas Falkenmark, affärsområdeschef för Posten Meddelande inom Posten Norden.

Kommer alla få en möjlighet att följa med till Stockholm från Uppsala?

--Det kommer processen utvisa. Det är ett färre antal arbetstillfällen som kommer att finnas i den nya hightech-terminalen i Rosersberg än som finns på de här sammanlagda arbetsplatserna så att alla kommer inte att få plats, men det kommer processen utvisa vilka det är.

Så det kan komma att bli uppsägningar med andra ord?

– Det kan komma att bli förändringar, säger Andreas Falkenmark.

Fackförbundet Seko Posten kommenterar nyheten i ett pressmeddelande.

– Vi har förståelse för den besvikelse som finns hos medlemmarna på de orter där verksamheten kommer att avvecklas, säger Sune Blomqvist på fackförbundet Seko Posten.

– Samtidigt ser vi positiva möjligheter för våra medlemmar i de nya och större terminaler som kommer att byggas, främst genom bättre förutsättningar för heltid, bättre arbetstider, högre grad av arbetsvariation vilket i sin tur ger en bättre arbetsmiljö, fortsätter Blomqvist.

Seko Posten påpekar också att arbetsgivaren inför den pågående avtalsrörelsen sa upp samtliga postcentrala kollektivavtal.

– Nu uppstår en situation där drabbade medarbetare inte kan få ett klart besked om vilka villkor som gäller vid övertalighet och det är naturligtvis djupt beklagligt, säger Affe Mellström, ordförande i Sekos koncernfack i Posten.

Uppsalas landshövding Peter Egardt kommenterar Postens beslut så här:

– Från Uppsala läns synpunkt ökar betydelsen av att pendlingen inom och till avgränsande län underlättas. Postens beslut ställer ytterligare krav på en förbättring av infrastrukturen och kollektivtrafiken på såväl järnväg som väg, säger landshövding Peter Egardt.

 

Tina Halldén
tina.hallden@sr.se