Miljoner till professorer

Fyra forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, får sammanlagt 77 miljoner kronor från forskningsrådet Formas anslag till starka forskningsmiljöer.

Det är professorerna Hjalmar Laudon och Torgny Näsholm på SLU Umeå som arbetar med framtidens skogsbruk, och Linda Keeling och Annica Andersson på SLU Uppsala som forskar kring djurskydd respektive kliets egenskaper.