FORSMARK

Snart slutförvarsansökan

Företaget SKB, Svensk kärnbränslehantering, börjar nu bli redo att lämna in sin ansökningshandlingar om att bygga ett slutförvar i Forsmark.

Efter mer än 30 års forskning säger bolagets VD Claes Thegerström att man har den kunskap man behöver.

– Baserat på allt det vetenskapliga och tekniska underlag som tagits fram genom åren kan vi nu ta nästa steg i det svenska kärnavfallsprogrammet. Parallellt med en framtida bygg- och driftsstart kommer SKB:s forsknings- och utvecklingsarbete att fortsätta, säger Claes Thegerström i en kommentar.

I mars nästa år räknar SKB med att lämna in sin ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen. Vid ett positivt prövningsresultat skulle bygget av anläggningen kunna starta 2015.