NORRTÄLJE

Kommunen river gatukontrakt

Norrtälje kommun river avtalet om gatu- och parkskötsel med företaget Stockholm Entrepenad. Parterna har en längre tid tvistat om ersättningen för utförda uppdrag och nyligen stämde Stockholm Entrepenad kommunen på 30 miljoner.

Kommunen å sin sida hävdar att bolaget inte skött sitt uppdrag, särskilt vad det gäller snöröjningen. Att bryta kontraktet innebär en kostnad på 15,5 miljoner kronor för kommunen. Nu tar det statligt ägda bolaget Svevia (fd Vägverket produktion) över uppdraget. Det skriver idag Norrtelje Tidning.