EU-pris till Uppsalaprojektet Teknikbussen

Projektet Teknikbussen som som syftar till att intressera barn och ungdomar i Uppsala län för teknik och naturvetenskap fick andra pris i en EU tävling om regionala innovationer. Totalt tävlade 70 bidrag.

Teknikbussen har funnits i snart 2 år och ungefär 2000 skolelever i Östhammar, Tierp och Uppsala har fått prova på olika expriment inom teknik och naturvetenskap.

Per Andersson, nyss hemkommen från prisutdelningen i Bryssel förklarar syftet med Teknikbussen:

-Vi tror väl att det är rätta åldern då att börja kanske, att intressera dom som har anlag för just den här professionen. Senare i upp åldrarna i högstadiet och gymnasiet då tro jag att det är svårt att att omvända barnen till just det här men man kanske kan väcka intresset när dom är lite yngre.