Röda korsets Uppsalakontor stängs

Det är nu klart att Röda Korset kommer att stänga sitt kontor i Uppsala. För en tid sen aviserades en stor omorganisation inom Röda Korset och idag kom besked om på vilka orter som deras tjänstemannakontor läggs ner.

Röda Korsets behandlingscentrum för torterade flyktingar som också det finns i Uppsala påverkas inte. Exakt hur många som berörs av beslutet i Uppsala är inte känt.