"Det leder till svågerpolitik"

Uppsala läns landsting kan ha brutit mot lagen när man valde ut vilken konst som ska få utsmycka nya Psykiatrins Hus i Uppsala, som invigs 2012. Just nu prövar nämligen Förvaltningsrätten i Uppsala fallet med upphandlingen av konsten. Tycker du att landstinget har brutit mot lagen eller inte? Kommentera!

– Det här är ett väldigt inlåst system. Alltså bakom lyckta dörrar så sker detta. Och brukare, allmänhet och även andra konstnärer får inte veta någonting förrän själva skulpturen står på plats, säger Tony Roos.

I september förra året kom Regeringsrätten med en dom i ett likande fall som det som nu ska prövas i Förvaltningsrätten i Uppsala. Det gällde då ett konstverk som beställts av Göteborgs kommun, där man speciellt hade valt ut en konstnär som skulle få uppdraget. Men kommunen gjorde fel, slog Regeringsrätten fast. Upphandlingen borde ha annonserats ut, som en vanlig odinarie upphandling, för att ge möjlighet till alla som ville komma in med anbud att få jobbet.

Inför utsmyckningen av Psykiatrins Hus i Uppsala - som ska invigas 2012 - har Uppsala läns landsting med hjälp av så kallade konstkonsulter och en projektgrupp, specifikt valt ut en handfull olika konstnärer som fått uppdraget att skapa konst till huset. Kontrakten är redan skrivna och kostnaden för konsten uppgår till cirka nio miljoner kronor totalt. Landstinget har inte annonserat ut upphandlingen, vilket Tony Roos menar är olagligt, precis som i Göteborgsfallet:

– Vi har ju kritiserat just det här systemet tidigare. Det här leder ju till, om man nu inte vill kalla det för korruption, så i alla fall svågerpolitik. Allt det här försvårar för alla andra, som aldrig blir tillfrågade, att kunna verka som konstnärer. Och framförallt när det handlar om skattebetalarnas pengar så är det ju än viktigare, säger Tony Roos.

Så enligt dig så har landstinget brutit mot lagen här?

– Ja, det har de gjort.

Det finns ett undantag i upphandlingslagen. Om landstinget kan visa att just de kostnärer man redan valt ut på något sätt kan ha ensamrätt på den konst som ska finnas i Psykiatrins Hus så kan det vara lagligt att göra på det här sättet. Lars Andersson är chef på Kultur i länet vid landstinget:

– Det finns olika sätt att se på vad man måste göra och vad man inte måste göra när det gäller konstnärliga verk. Vi välkomnar att man gör en översyn av detta, för det här är ju frågor som har diskuterats väldigt mycket inom kommuner och landsting, säger Lars Andersson.

Varför gick ni inte ut med en sedvanlig upphandling i första taget?

– Därför att vi inte uppfattar att vi behöver göra det i det här fallet.

En del av de konstnärer som fått uppdrag att skapa konst för Psykiatrins Hus har redan påbörjat sina verk. Om Förvaltningsrätten kommer fram till att upphandlingen måste göras om med en så kallad urvalsupphandling så kan det ställa till problem för dessa konstnärer. Konstnärsalliansen har i sin begäran om överprövning också begärt inhibition:

– Det kan ställa till problem för konstnärerna. Men jag har begärt inhibition, dvs att Förvaltningsrätten ska se till att allt som påbörjats ska stoppas, säger Tony Roos.