Domare vid tingsrätten hotas sällan

Det har skapats debatt kring de domstolsanställdas arbetssituation efter att en domare i Malmö lämnat ett stort kopplerimål då både hon själv och hennes barn blivit hotade. Men i Uppsala ser det bra ut.

I torsdags lämnade domaren Monica Nebelius det stora kopplerimålet i Malmö efter att både hon själv och hennes barn blivit hotade. Det har alltså skapat debatt kring de domstolsanställdas arbetssituation. Men enligt Fredrik von Arnold som är chef vid Tingsrätten i Uppsala, ser det bra ut i Uppsala. Här händer det någon eller ett par gånger per år att domare blir hotade.

– Generellt sett så uppfattar jag inte att hotet mot domstolsanställda har ökat i någon betydande omfattning, säger Fredrik von Arnold som är chef vid Tingsrätten i Uppsala.

Fredrik von Arnold menar att säkerheten i Uppsalas rättssalar är bra i dag. De gånger det av någon anledning finns minsta oro inför en förhandling sätter de upp en så kallad larmbåge med metalldetektor. Han tror däremot inte på att sätta upp larmbågar konstant eftersom det skulle bli så kostsamt med personal vid larmbågen.

– Man kan fråga sig om utväxlingen av ett sådant skydd motiverar de kostnaderna. Det är ju en ständig balansgång.

Skulle du säga att rättssalarna här är en trygg arbetsplats?

– Ja, det hoppas jag att jag kan säga ja.

– Beträffande domare så är det ganska sällan, ja kanske något eller några hot per år och då är det ofta inte fråga om uttryckliga hotelser utan mera ja, svordomar mot någon en eller någonting med akta dig du eller den typen, inte så välorganiserat utan ofta är det uttryck för spontant missnöje.

Enligt Fredrik von Arnold har den generella respekten gentemot domstolsanställda och rätten i största allmänhet sjunkit, men han menar att det skett i likhet med att förtroendet för flera andra instanser och myndigheter i Sverige har dalat. Han är chockad över det som hände i Malmö.

– Jag blev lite förvånad ska jag säga över hennes beskrivning av vad hon har råkat ut för för de har tydligen ett tuffare klimat i Malmö än vad vi har här i Uppsala.

Ser du några tendenser på att vi är på väg ditåt, även här?

– Nej, jag hoppas inte det.