Länsomfattande samarbete på gång

Sju av de åtta kommunerna i Uppsala län planerar att bilda en gemensam överförmyndarnämnd med gemensam förvaltning placerad i Uppsala från årsskiftet, det skriver Upsala Nya Tidning.

Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Östhammar och Älvkarleby kommuner kommer att ingå i samarbetet medan Enköpings kommun har ställt sig utanför samarbetet.