Oförklarligt döda höns i Enköping

En lantbrukare i Enköpingstrakten har hittat flera av sina hönor oförklarligt döda. Nu finns det misstankar om att hönorna kan ha drabbats av samma virus som tidigare har dödat duvor i Enköping.

De döda hönsen har skickats till Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala där de ska obduceras idag, skriver Enköpingsposten.