Kemipris till hedersdoktor i Uppsala

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2010 till Richard F. Heck University of Delaware, Ei-ichi Negishi, Purdue University och  Akira Suzuki Hokkaido University, "för palladiumkatalyserade korskopplingar i organisk syntes". Richard F. Heck utsågs härom dagen till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

De belönas för utvecklingen av den palladiumkatalyserade korskopplingen. Detta kemiska verktyg har enligt Vetenskapsakademien kraftigt förbättrat kemisters möjligheter att tillverka förfinade kemikalier; kolbaserade molekyler lika komplicerade som naturens egna.

Så sent som igår meddelades att Richard Heck utsetts till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Som motiv till utnämnandet nämndes bland annat det som hand nu belönas med Nobelpriset för. I Universitetets pressmeddelande står:

Richard F. Heck "har utvecklat en unik förståelse för organiska reaktioner som katalyseras (påskyndas) av övergångsmetaller. Han har bland annat upptäckt den palladiumkatalyserade Heck-reaktionen (även kallad Mizoroki-Heck-reaktionen) och Heck-karbonyleringsreaktionen. Idag är Heck-reaktionen ett viktigt begrepp och verktyg för alla organiska kemister och läkemedelskemister. Hecks upptäckter har fått sin betydelse genom sin enkelhet, miljövänlighet och breda tillämplighet inom allt från materialvetenskap, syntes av läkemedelskandidater och godkända läkemedel. Karbonyleringsreaktionen är till exempel en mycket viktig metod för att tillverka spårmolekyler för PET-imaging."