Professor ska yttra sig om barnflickan i Knutby

Nu begär socialstyrelsen ett särskilt vetenskapligt råd att yttra sig om den den 27-åriga mordmisstänkta barnflickan i Knutby. Och det blir Anders Forsman, professor i rättspsykiatri från Göteborg, som ska göra yttrandet.

Han kommer att gå igenom handlingarna i ärendet och även träffa 27-åringen. Hans slutsats kan bli att han delar undersökningsteamets uppfattning att kvinnan är allvarligt psykiskt störd och därmed bara kan dömas till vård.

Men om han har en avvikande uppfattning så blir det upp till Uppsala tingsrätt att avgöra vilken av slutsatserna som är mest rimlig.

Rättegången beräknas inledas den 18 maj.