Brantingskolan blir kvar

Det är nu helt klart att Brantingskolan i Uppsala kommer att få vara kvar.  Styrelsen för vård och bildning beslutade det på eftermiddagen. Skolan har under flera år varit på väg att läggas ned men kommunen kommer nu att fortsätta hyra in sig och fortsätta med verksamhet i skolans lokaler. Vad tycker du om att Brantingskolan nu får vara kvar? Tyck till här!

– Beslutet innbär att kommunen kommer att fortsätta hyra fastigheten på Brantingskolan efter årsskiftet.

Varför?
– Först ska vi lösa skolsituationen för de elever som tillhör skolan idag, men vi ser även ett framtida behov efetersom det byggs i området och Brantingskolan ligger ju väldigt bra, säger folkpartiets Fredrik Sjöberg till Upplandsnytt.