Omfattande skador på Universitetshuset

Universitetshuset i Uppsala är angripet av hussvamp och har rötskador i takbjälkar. Det visar att sig bjälkar som är mer än 100 år gamla nu måste bytas ut eftersom de är i mycket dåligt skick.

Det är gamla vattenläckor som orsakat problemen. Nu ska de skadade bjälkarna bytas till så tidstypiska som möjligt. Reparationsarbetet är i gång och kommer pågå fram till nästa vår.