700.000 för polisens Vilks-bevakning

Uppemot 700 000 kronor. Så mycket ska polisens bevakning av Lars Vilks föredrag kosta enligt nya preliminära siffror från Uppsalapolisen. Universitetets bevakning kostar uppemot 60 000 kronor.

200 åhörare får plats i salen och alla har passerat genom noggranna säkerhetskontroller.