ÖSTHAMMAR

Lokaltidning nedläggningshotad

Tidningen Östhammars Nyheter hotas av nedläggning. I det senaste numret vädjar tidningen till sina läsare om att hjälpa till att rädda tidningen.

Östhammars Nyheter försöker att fram till årsskiftet värva omkring 200 fler prenumeranter, som tidningen behöver för att kunna få det statliga presstödet, och därmed kunna fortsätta sin verksamhet nästa år.

ÖN ges ut av mediekooperativet Fria Tidningar.