Chock att grundskola stängdes

Grundskoleverksamheten inom A.R.T. Institutets friskola i Uppsala har lagts ned. För Per Söderberg, som är förälder till en av eleverna, kom beskedet om att skolan läggs ned som en chock.

I fredags var sista dagen som de sex högstadieeleverna gick på skolan.

– Jag blev bestört, jag tänkte först att det kan inte vara sant. Det är så otroligt i och med att man körde igång terminen sex, sju veckor innan.

A.R.T Institutets friskolas grundskoleverksamhet, som riktar sig till elever med särskilda behov, startades 1998 och har varit verksam som friskola i två år. Beslutet om att lägga ned grundskoleverksamheten togs för omkring en månad sedan, och orsaken är att den inte haft fler än sex elever den här terminen. Föräldern Per Söderberg är kritisk till att man tagit beslutet när terminens undervisning redan kommit igång:

– Man borde ha förstått, att situationen var som den var vid skolstarten. Sen tycker jag också att eftersom man har kört igång och redan driver en verksamhet så måste man ta ett visst ansvar i det.

Enligt Jan-Åke Karlsson, som är vice vd och tillförordnad rektor på skolan, var man medveten om det låga elevantalet redan under förra terminen. Men man hoppades på att få fler elever inför höstterminen. Nu blev det inte så och därför fattades beslutet först i september:

– Att vi avvecklar så fort beror på att vi har ett samarbete med ett konkurrerande företag som kan erbjuda plats åt alla elever i sin skola. Hade vi inte haft det hade vi inte avvecklat så fort.

Alla elever har inte valt den rekommenderade skolan, men de flesta kommer att ha en ny skola att börja på. Per Söderberg har ordnat en annan skola åt sitt barn. Han säger att det plötsliga beskedet om nedläggning har varit tufft, både för honom och hans barn:

– Mitt barn har varit väldigt tyst sen det hände, och vill inte prata om det. Det är också så att för mitt barn har den här skolan varit väldigt bra. Så för eleverna är beslutet en katastrof.