Kritik mot UL:s upphandlingar

Upplands Lokaltrafik måste ändra på hur man arbetar med upphandlingar i framtiden. Granskningar genomförda av två olika konsultfirmor, som gjorts bland annat efter skandalen kring den så kallade UL-läckan tidigare i år, visar att det funnits flera brister.

– Överhuvudtaget tycker jag att vi borde haft lite bättre dokumentation. En del protokoll var inte underskrivna t ex. Det var den typen av slarvfel, säger Fredrik Ahlstedt, ordförande i UL:s styrelse.

Vad tycker du om dessa slarvfel?

– Det är inte bra. Det är självklart att vi ska se till att vi gör en del förbättringar.

Det var i mitten av augusti, efter flera månaders anklagelser och spekulationer om att någonting inte stod rätt till i den stora miljardupphandlingen av regiontrafiken, som en medarbetare på UL erkände att sekretessbelagd information medvetet hade läckts till en av anbudsgivarna, bussbolaget Nobina. Efter erkännandet avbröts upphandlingen och medarbetaren polisanmäldes.

I samband med att den skandalen blev känd antyddes av bussbolag som tidigare i år varit med i en upphandling om landsbygstrafiken att det även där kunde finnas liknande oegentligeheter. UL beslutade då att två olika revisorsfirmor skulle granska varsin upphandling.

På måndagskvällen var det meningen att UL:s styrelse skulle få slutrapporter kring båda upphandlingarna. Men rapporten om skandalen med UL-läckan är inte klar och enbart en muntlig delrapport gavs. Enligt Fredrik Ahlstedt kommer det inte att komma fram något nytt där:

– Det har inte kommit fram något som jag inte redan kände till, säger han.

Har konsulterna presenterat något om att information kan ha läckt ut till fler bussbolag än till Nobina?

– Vi har inte fått någonting på den detaljnivån.

Förväntar du dig att det kan komma flera sådana detaljer i den fullständiga rapporten?

– Nej, det gör jag inte. Det borde man ha lyft upp vid detta tillfälle, säger Fredrik Ahlstedt.

Den andra rapporten däremot, den om landsbygdsupphandlingen, är klar. Inga oegentligeheter lik den med UL-läckan har hittats där, men granskningen pekar ändå ut flera brister hos UL.

Dokumentationen var inte bra. De upphandlingsansvariga har helt enkelt varit för dåliga på att skriva ned vad som gjorts under upphandlingen. Vissa protokoll var inte påskrivna och de har inte antecknat allt de gjort på vägen. Dessutom kritiseras UL för hur de formulerat kraven på anbudsgivarna i den upphandlingen, som enligt konsulterna var för otydliga.

I båda konsultutredningarna kritiseras UL för hur deras övergripande handlingar kring upphandlingsarbetet är formulerade. Policyr, rutiner och riktlinjer är enligt utredningarna för gamla och hänvisar t ex till fel lagstiftning. Det här måste nu UL ändra på, även om Fredrik Ahlstedt inte tror att just dessa brister lett till stora fel i själva upphandlingsarbetet:

– Det har i sig inte påverkat upphandlingarna, men man bör ha en upphandlingspolicy som är lite mordernare i det perspektivet, och som hänvisar till rätt lagstiftning t ex. Det har båda de här konsultrapporterna tagit upp, säger Fredrik Ahlstedt, styrelseordförande i Upplands Lokaltrafik.