Jobb i fokus i budgeten

Regeringen presenterar sin budgetproposition för 2011. Politiken inom fyra specifika områden prioriteras: Sysselsättning, utbildning, välfärd och miljö. Uppsala län får enligt biträdande arbetsmarknadsminister Erik Ullenhag 100 miljoner kronor ytterligare till välfärdssatsningar inom kommunerna och landstinget.

Erik Ullenhag presenterade budgeten på Nyby vision i Uppsala under förmiddagen.

– Det är ju upp till kommun och landsting, men jag ser ju behov inom äldreomsorgen. Jag kan se en hel del behov inom skolans område. På lång sikt ser jag den riktigt stora utmaningen inom äldreomsorgen. Vi blir alltfler äldre och vi har brister inom äldreomsorgen som vi behöver fortsätta åtgärda.

Hur vill du arbeta för att öka integrationen i utsatta områden som till exempel Gottsunda här i Uppsala?

– Jag tror det finns två nycklar till integration, det är jobb och det är kunskap i svenska språket. Klarar vi, vilket det också finns förslag om i den här budgeten, att stimulera fram så att det blir bättre skolor i utsatta områden så hjälper det människor som växer upp i de områdena som ser att jag har en chans, jag kan klarar mig och jag kan få en bra utbildning.

Han menar att jobb, praktik och utbildning går hand i hand. Alla personer som invandrat till Sverige har inte samma grundförutsättningar, därför behöver man se till varje individ vad som passar bäst för just honom eller henne.

– En del kanske behöver läsa svenska åtta timmar om dagen. Andra kanske behöver varva svenskundervisning med praktik eller arbete. Där vi utgår ifrån att människor kan bidra, det är nyckeln. Det har varit lite för mycket omhändertagande tidigare.

Av de 3 miljarder som ska gå till välfärdssatsningar i hela landet får kommunerna i Uppsala län och landstinget här dela på 100 miljoner. Nu är det upp till kommunerna och landstinget att själva fördela pengarna, men Erik Ullenhag ser det största behovet inom äldreomsorgen, i alla fall på lång sikt. Utöver det här finns det också tankar om att införa ett sorts bonussystem, där mer pengar fördelas till vad Ullenhag kallar "bra skolor i utsatta områden".

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Agneta Gille från Uppsala län har tittat igenom regeringens budget. I stort sett är hon nöjd med de 100 miljoner som går till kommunerna och landstinget här. Men hon ser fortfarande inte några konkreta satsningar på ungdomsarbetslösheten.

– Jag måste säga att jag är besviken på att man inte tar kraftåtgärder när det gäller arbetslösheten och främst då situationen för de unga arbetslösa. Där är ju väldigt många i vårt län väldigt drabbade av den höga arbetslösheten och där finns inga åtgärder. När vi ser att vi har tagit oss ur den här krisen och vi har en stabilitet så borde alla ha kunnat få vara med i den här budgeten, men de sjuka, de äldre, de arbetslösa där ser vi att det saknas åtgärder och det tycker jag är en brist.