Uppsala fjärde idrottsstaden

Uppsalas satsningar på sport har gjort att kommunen klättrat ett par platser på rankinglistan över Sveriges främsta idrottskommuner. I rankingen, som tidningen Sport & Affärer har gjort, ligger Uppsala i år på en fjärdeplats efter Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Med långsiktighet och konsekvens kommer vi att kunna klättra ytterligare och bli än mer  framgångsrika som idrottsstad, säger Cecilia Forss (M), kommunalråd Uppsala kommun i en kommentar.

Så här lyder Sport & Affärer motivering:

"Tar två steg upp på listan. Fortsätter konsekvent sin utveckling av nationella idrottsevenemang. Utvecklar ett nytänkande i evenemangsstödet till idrottsarrangörer. Hjälper arrangörer att utveckla sina evenemang. Inom konceptet ”Tävlingsstaden Uppsala” tillhandahålls ett antal verktyg för marknadsföring av evenemangen i stadsmiljön, bl.a. genom elektroniska stadstavlor, banderoller och affischeringstavlor. Uppsala har Sveriges fjärde största besöksområde i Fyrisarenan. Har en bra evenemangsstrategi för upplevelser, tillväxt och turismutveckling med mätbara målsättningar, men kommunicerar inte tillräckligt tydligt hur strategin följs upp. Har haft svårt att attrahera de riktigt stor idrottsevenemangen.”