Bärbyledens sista etapp godkänd

Bärbyledens sista och tredje etapp godkändes igår av kommunstyrelsens arbetsutskott i Uppsala. Leden ska binda ihop trafikplatsen vid Röbo med Österleden.

Bärbyleden beräknas kosta 480 miljoner kronor och ska finansieras av vägverket och de pengar länet har till vägbyggen.