Uppsalas budget godkänd

Den budget för 2005 som Uppsalas rödgröna majoritet föreslagit godkändes i går av kommunstyrelsen. Budgeten kommer innebära att besparingarna fortsätter inom de flesta av kommunens verksamheter nästa år.

Ett av de områden som får lite mer pengar än andra är förskolan, där barngrupperna nu ska bli mindre.

Skolan ska enligt majortieten kunna behålla den lärartäthet som finns i dag. Det blir också pengar till att förbättra miljön i centrum.

De fyra borgerliga partierna reserverade sig mot budgetförslaget. Fullmäktige fattar belsut i slutet av månaden.