Pris för hållbart lantbruk

Lantbrukarna Mona Loberg och Ivan Eriksson i Enköping får nu pris för att de använder naturanpassade metoder i sitt jord- och skogsbruk.

Paret får Upplandsstiftelsens naturvårdspris på 15 000 kronor. Bland annat för att de jobbar för att bevara hotade lantraser som fjällkor och svenska allmogefår. I sitt skogsbruk använder de häst för att skona miljön.