Arenan stoppas i rätten

3:09 min

Förvaltningsrätten har i dag beslutat att upphäva Uppsala kommuns beslut om Uppsala arena. Beslutet, med det ekonomiska upplägg kommunen valt, är olagligt, heter det i förvaltningsrättens dom.

Förvaltningsrätten förklarar i sin dom Uppsala kommunfullmäktiges beslut om bygget som olagligt därför att kommunen inte lät EU-kommissionen granska det ekonomiska upplägget innan beslut togs, det säger rättsfiskalen Kristian Zeman:

-Just i det här fallet anser vi att kommunens åtagande i form av det här samarbetsavtalet innebär vissa gynnande stöd som riktas till vissa frågor och att det här då strider mot EU-rätten, säger Kristian Zeman, rättsfiskal på Uppsala tingsrätt.

På vilket sätt strider den mot EU-rätten?

-Det kan inte uteslutas att det rör sig om ett statligt stöd. Därmed skulle kommunen ha anmält det här till den europeiska kommisionen för att få det här projektet godkänt. Eftersom man inte har gjort den här anmälningen så blir beslutet stridande mot lag.

I vilket skede borde en sådan anmälan ha gjorts?

-Innan beslutet i kommunfullmäktigt, säger Kristian Zeman.

Uppsala kommun har alltså missat att det här ärendet borde ha anmälts till EU-kommissionen för granskning. Hade det gjorts är det mycket möjligt att det ekonomiska upplägget, med sin speciella blandning av näringslivspengar och kommunala pengar, blivit godkänd.

-Vi har ju prövat i domen om en sån här arena kan ingå i kommunens allmänna kompetens. Vår bedömining är att kommunen kan göra det här. Projektet i sig är tillåtet i kommunallagen, men man skulle ha anmält det till kommisionen och fått det godkänt av kommisionen, säger Kristian Zeman.

Frågan är då varför de jurister som Uppsala kommun anliltat inte vetat om att en anmälan till EU-kommissionen kunde vara avgörande i det här fallet? Borde inte Uppsala kommun ha känt till det? Cecilia Forss är moderat kommunalråd:

-Jo, det kan jag tycka. Det är naturligtvis väldigt tråkigt om vi bara skulle ha missat en anmälan till EU, annars hade allt gått bra. Men det kanske också öppnar för att man kan ta beslutet en gång till med den här anmälan. Det är möjligt att det är så enkelt. Jag vet faktiskt inte ännu, säger Cecilia Forss.

Den advokatbyrå som var anlitad som rådgivare nämner för kommunen att en anmälan till EU-kommissionen skulle kunna vara en möjlighet, men talar inte om att det kan vara en avgörande faktor.
En möjlighet som öppnar sig för kommunen nu är att låta EU-kommissionen granska saken och sen ta ett nytt beslut i fullmäktige, det kan alltså räcka för kommunen för att få igenom sitt beslut och sitt ekonomiska upplägg. Uppsala arenas VD Staffan Littmarck försäkrar att projektet med Uppsala arena går vidare:

-Arenan tror vi att den blir av. Den kommer att komma på plats och den kommer att vara precis som vi har tänkt oss. Det är synd att det ska behöva ta mer tid. Det här kommer naturligtvis att skjuta på projektet ganska ordentligt, säger Staffan Littmarck.