ENKÖPING

Regementschef blir försvarsattaché

Chefen för Ledningsregementet i Enköping, överste Lena Hallin, har utsetts till ny försvarsattaché på svenska ambassaden i London. Ny chef för verksamheten i Enköping bli överste Thomas Nilsson.

Han kommer närmast från utlandstjänstgöring i Afghanistan och har tidigare haft chefsposter på bland annat Luftstridsskolan i Uppsala och försvarshögkvarteret i Stockholm.