Växtdatabas kan försvinna

En stor svensk databas, där det står vad odlade växter heter, och som bland annat används av myndigheter, lärare och plantskolor kan tvingas stänga vid årsskiftet. Svensk Kulturväxtdatabas, som den heter, och som byggts upp av bland annat personer vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala, saknar nämligen pengar till både drift och uppdatering.

Maj-Lis Pettersson, statskonsulent på Sveriges Lantbruksuniversitet menar att en stängning vore allvarlig:
- Det skulle vara så ledsamt om det här inte skulle fungera, för det här är det vi har att litw på när det gäller att ta reda på vad en växt heter. Det är dit vi ska gå i dagsläget.

Databasen lades ut på nätet 2005 och sedan dess har den byggts på med än fler växtnamn. Enligt Jens Weibull, på centrum för biologisk mångfald vid SLU, som ansvarar för databasen, används den bland annat av livsmedelsverket, tullen, jordbruksverket och plantskolor. Men sedan den lades ut har mycket av uppdateringen skett ideellt, säger han - och driften, bland annat kontroll av databasen finns det nu inte heller längre pengar till. Därför planerar de att stänga databasen vid årsskiftet:

- Så fort man lägger ut en databas på nätet så finns det folk som vill tränga in i den och hacka i den, så om man inte kontrollerar den så korrumperas databasen omedelbart.

Jens Weibull för nu samtal på med både myndgheter och företag och organisationer om en fortsatt finansiering.  
- En önskan inför jul är att de myndigheter i Sverige, som jag vet använder databasen, kunde ta på sig det här löpande kostnaderna och att vi sen i samarbete med näringen, växtsektorn, plantskolor och andra som använder den, kan tänka oss att finansiera utvecklingsdelen.