UPPSALA

Satsning på brandsäkerhet hos äldre

2:15 min

Runt 6000 personer som får någon form av omsorg genom Uppsala kommun ska få sina lägenheter brandsäkrade.

- Äldre personer och personer med funktionshinder är en oerhörd stor riskgrupp och löper mycket större risk att förolyckas eller skadas i händelse av brand. Det beror på att de inte själv kan göra något åt det eller ännu värre de kan inte fly och sätta sig i säkerhet, berättar Göran Carlsson som är chef för det förebyggande arbete vid Uppsala brandförsvar och som startade projeketet med kommunens äldrekontor.

Det var efter två olyckliga dödsbränderna i serviceboendet Eskil 2002 som Uppsala kommunfullmäktige beslutade att se över brandsäkerheten inom kommunens omsorg. Efter det har flera tekniska bransäkerhetsåtgärder gjorts på olika vårdboenden men de äldre som vårdas i hemmet av hemtjänstpersonal är inte lika säkra.

- Vi vet att allt fler äldre människor kommer att vara hemma längre upp i åldrarna och alltså kommer den här riskgruppen att öka, berättar Göran Carlsson.

Därför har brandförvaret och äldrekontoret i Uppsala satt igång ett projekt som ska förbättra förutsättningarna. Det görs av hemvårdspersonalen som via en checklista går igenom vårdtagarens hem. Sen kan hjälpmedel sättas in om det behövs.

- Det finns exemplvis spisvakter och larm till personal. I en del fall måste vi nog ha förlåtande system som tillåter att människan gör ett misstag och då finns det nu en fom av mobilt sprinklersystem som man enkelt kan montera och flyttar man den så kan man ta med sig den också, förklarar Göran Carlsson.

Två hemtjänstområden i Uppsala har redan satt igång med checklistan och tanken är att all personal som ger vård i hemmet till personer i Uppsala ska använda den. Det berättar Carina Kumlin som är äldrekontorets chef.

- Målet är att man ska kunna bo kvar i sitt hem och känna sig trygg och säker och att vårdpersonalen ska känna att de vet vad de ska göra när de upptävker något, säger hon.

- Förhoppningsvis så kommer skador och dödsfall pga bränder att gå ner annars så skulle vi ju inte hålla på med det här. Jag kan ju göra en jämförelse med trafiken och deras nollvision där deras kurvor över döda i trafiken går nedåt medan dödsbränder går uppåt. Så jag tror att våran vision blir bra, säger Göran Carlsson.