Långa elavbrott straffas

1:38 min

Från och med nyår får elnätsföretagen vite om ett elavbrott varar längre än 24 timmar. Den regelskärpningen har kommit till efter stormarna Gudrun och Per.

Vad tycker du om den nya lagen?

– Vi har jobbat med de ledningar som har varit sämst, att bygga om och bygga bort dem. Och det vi gjort framförallt är att lägga ner jordkabel, så vi får bort de ledningar som går i luften. De är de som är mest känsliga för väderstörningar, säger Patrik Klintefält, elnätschef på Björklinge energi.

Vad är det vanligaste problemet som har uppstått när man får elavbrott?

– Det är att det stormar och blåser så att träd blåser över elledningarna. Och då blir det automatiskt elavbrott.

– Man kan väl säga att hela branschen har satsat mycket pengar på att bygga om elnäten pga. den här lagen. Lagen innehöll ju en första del som trädde i kraft redan 2006 som innebar att vi är ersättningsskyldiga om ett avbrott varar mer än tolv timmar. Så det finns ju redan idag, säger Patrik Klintefält.

– Den här lagen tror jag kan uppnå att elbolagen håller större koll på sina problem så att de hinner fixa innan det blir en större grej, säger en kvinna.

– Det låter bra att det finns ett tryck att det ska kosta. Det är utbrett i samhället att man får betala när man gör något tokigt, säger en man.

– Det är bra. De har åtagit sig att leverera el och då ska de göra det, tycker jag, säger en annan kvinna.

Reporter Åsa Nylander