uppsala

Fritidspersonal sägs upp

2:40 min

All personal ska sägas upp. Den enda som får vara kvar är föreståndaren. Det beskedet fick föräldrarna till barnen på Österledskyrkans fritidshem i Gamla Uppsala på ett föräldramöte i slutet av förra veckan. Flera av föräldrarna tycker att uppsägningarna är helt orimliga och barnen är ledsna eftersom det här betyder att de blir av med personalen som de känner.

– Jag vill att dom ska vara kvar.

– Varför måste dom sluta.

– Jag vet inte, blä på det.

Österledskyrkans fritidshem i Gamla Uppsala har funnits i över 20 år. Fritidset är till för barn från årskurs 1-4 och verksamheten drivs i privat regi av Österledskyrkans styrelse men finansieras av kommunala anlslag. I torsdags fick föräldrarna till barnen på fritidset alltså veta att fröknarna hade fått sparken. Reaktionerna från föräldrar lät inte vänta på sig.

– Först blir man ju arg och orolig på det hela taget för man är ju förälder. Min första reaktion var att Missionskyrkan måste ha missförstått lagtolkningen. Jag har väldigt svårt att tro att kommunen skulle kräva av ett fritidshem att dom bara ska säga upp all personal på ett bräde med hänvising till lagen, säger Susanne Follin.

Den lag som hon syftar på är den nya skollagen som träder i kraft till sommaren och som innebär att alla lärare måste ha relevant utbildning, men enligt sakkunniga på Justitiedepartementet är det mycket riktigt så att det inte är möjligt att avskeda folk med hänvisning till den.

För det första rör den nya lagen enbart nyanställningar och för det andra innefattar den inte fritidshemspersonal. På ett fritids räcker det att en anställd har relevant utbildning medan de andra även in fortsättningen klarar sig bra med sin erfarenhet av jobbet.

Medan föräldrarna på mötet fick information om att den nya lagen var huvudskälet till uppsägningarna får vi i samtal med Lars Gunnar Skogar, pastor och tillika arbetsgivare höra att dom i grunden är ett resultat av en ansträngd ekonomi.

– Flera av de vi har är inte utbildade och när vi då måste säga upp, vi måste säga upp två stycken och då valde vi att säga upp 4 stycken för att sen kunna då bli konkurrenskraftiga och också följa det som kommunen säger att vi måste ha utbildad personal, säger Lars Gunnar Skogar.

Men jag pratade med kommunen förut och då dom att det inte hade utövats några påtryckningar från deras håll.

– Nej, alltså påtryckningar behöver man ju inte säga att det är. De säger till oss att dom finner det lämpligt att vi har utbildad personal och att det är de kraven som ställs på fritidshemmen in i framtiden att man ska ha det. Men från kommunalt håll försäkrar man att både tolkningen av skollagen och uppsägningarna är helt och hållet Österleds styrelses egna initiativ, och föräldrarna har inte gett upp hoppet om att barnen ska få behålla sina fritidsfröknar, säger Lars Gunnar Skogar.

– När det känns som att det måste vara nåt fel nånstans då är jag helt beredd att kämpa, om kommunen kommer och säger nämen kyrkan har gjort helt rätt och såhär måste det ske, då är det ju inte så mycket. Då är det ju svårt för oss att kämpa vidare, men jag har väldigt svårt att tro att kommunen tycker att det här är okej, säger föräldern Susanne Follin.