SLU tar över Öregrunds kustlabratorium

Regeringen beslutade idag att Fiskeriverkets kustlaboratorium i Öregrund kommer att flyttas över till SLU när Fiskeriverket övergår till den nya havs- och vattenmyndigheten.

SLU tar över hela fiskeriverkets forskning och utvecklingsavdelning och övergången den sker den 1 juli.