enköping

JO-kritik för dålig handläggning

Justitieombudsmannen kritiserar Enköpings kommun för att de hanterat en ansökan om att få bygga ett bostadshus dåligt. Beslutet från kommunen fattades utan att ta in åsikter från de som ville bygga. Dessutom saknades information om hur man överklagar, när beslutet väl kom.