Grillby

Varning för halka - singelolycka på E18

En person har förts till Akademiska sjukhuset efter en singelolycka med en minibuss vid 7-tiden på E18 mellan Grillby och Ekolsund i riktningen mot Bålsta. Det uppges vara mycket halt på olycksplatsen.

Bilföraren som var ensam i minibussen klämdes fast vid olyckan.  Den skadade fördes omgående till sjukhus med ambulans.

Minibussen hamnade uppe i skogen, på andra sidan vajerräcket

Under räddningsarbetet har körfälten tidvis varit helt stängda. Nu flyter trafiken, men mycket långsamt med köbildning som följd.

Se upp för vägarna för snöfall gör att det är risk för halt väglag och nedsatt sikt på grund av snörök under dagen.

De större vägarna är våta/fuktiga med bart hjulspår och inslag av isiga partier och lössnö. På det mindre, lågtrafikerade vägnätet råder vinterväglag i form av snö- och isvägar. Risk för halt väglag och nedsatt sikt på grund av snörök.