Inget civilflyg på Ärna

0:39 min

Miljödomstolen säger nej till planerna på civil flygtrafik på militärflygplatsen Ärna i Uppsala. Domstolen har tittat närmare på saken och anser i ett utlåtande att en sådan verksamhet skulle innebära en alltför stor påverkan på miljön. Frågan avgörs slutligen av regeringen.

- Det är lovvärt att miljödomstolen tar klimatforskningen på allvar. Vi kan inte fortsätta att bygga en infrastruktur som bygger på billiga resor med fossila drivmedel. Miljörätten måste utgå från modern forskning, säger Emma Wallrup (V) i en kommentar.

Landshövding Peter Egardt har varit en av förespråkarna för civilflyg på Ärna. Om regeringen, som tar det slutgiltiga beslutet i frågan, tar intryck av miljödomstolens utlåtande och säger nej så är det inte bra för Uppsala län, menar landshövdingen.

-Då kan man ju konstatera att vi har tappat en betydande del av det som gör huvudstadsregionen Uppsala-Stockholm attraktiv, säger Peter Egardt.