Gränby backe

Oro för salamandrar vid bostadsbygge

De salamanderödlor som hindrat bostadsbyggande i Gränby backe i Uppsala fortsätter att ställa till problem för byggplanerna i området. En satsning som gjordes för att få salamandrarna att flytta sig har hittills inte lyckats. Miljöpartiets Rickard Malmström vill nu försäkra sig om att inte byggnationerna trots det drar i gång, det vore ett brott mot EU:s regler för artskydd, framhåller han, och i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg frågar han nu vad denne är beredd att göra för att salamanderpopulationen inte kommer till skada.