Få vill bli operationssjuksköterska

1:58 min

Det råder stor brist operationssjuksköterskor, inte bara i Uppsala län, utan i hela Sverige just nu.Till hösten startar Uppsala universitet sin operationssjuksköterskeutbildning igen, men trots satsningar från Akademiska sjukhuset, är det inte så många sökande som man hoppats på. Olle Nilsson är professor i ortopedi och ordförande för grundutbildningskommittén vid Uppsala universitet.

– Förstahandssökande till operationsvård är 22 stycken, men då vet vi tyvärr att ungefär hälften av dem kommer att komma till start för kursen, det vill säga drygt tio stycken och det är väldigt få.

Han menar att fler långsiktiga åtgärder måste till från sjukhusens sida för att göra yrket mer attraktivt:

– Framför allt handlar det om arbetsinnehåll, jourbelastning och lönesättning.

Hur akut är det att sätta igång med de här lite mer långsiktiga åtgärderna?

– Man måste agera nu för att det här inte ska leda till väldigt stora svårigheter för sjukvården, inom kort tid.

Gunilla Solander är avdelningschef på centraloperation på Akademiska sjukhuset, men hon har tidigare jobbat i nästan 20 år som operationssjuksköterska och hon tror att yrket är för okänt:

– Jag tror att vi arbetar lite i det dolda. Anhöriga följer inte med in på operationsavdelningen. Patienterna är premedicinerade. Jag tror inte att allmänheten vet vad vi gör.

Och det är en hel del de gör. Operationssjuksköterskor spelar en viktig roll på sjukhusen. Om det inte finns tillräckligt med operationssjuksköterskor en dag, då blir det stora problem:

– Då måste vi stryka patienter, då kan inte vi operera dem. Man är oerhört spetskompetent som operationssjuksköterska. Ja, jag brinner för det här yrket. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag tycker att det är så roligt.

Det blir aldrig enformigt?

– Absolut inte.

 För att få fler att bli intresserade av yrket har man från sjukhuset erbjudit sig att betala utbildningen mot att de nya sköterskorna börjar arbeta i Uppsala. Men ändå är det inte så många som har sökt till hösten.

Hans-Olov Hellström, chef på kirurgdivisionen på Akademiska sjukhuset, tror inte att lönehöjningar är lösningen:

– Att folk stannar i yrket beror inte enbart på lön. Jag tror att just operationssköterska är kanske då ”det hemligaste” specialistsjuksköterskeyrket. Vi skulle behöva bli bättre på att marknadsföra just det.